Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Ostrów Mazowiecka Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Ostrów Mazowiecka

LOTTO 3x3 QUEST - regulamin i formularz zgłoszeniowy

Utworzono dnia 12.06.2018
Czcionka:

Już w najbliższy weekend rusza LOTTO 3x3 QUEST Ostrów Mazowiecka. Zapraszamy zawodników i kibiców, regulamin turnieju i formularz zgłoszeniowy w załącznikach.
rejestracja na stronie fiba.com - >>> LINK <<<Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres mailowy: quest@pzkosz.pl.
W dniu zawodów, wszyscy zawodnicy biorący udział w Turnieju zobowiązani są stawić się w biurze zawodów w celu weryfikacji zawodników oraz złożenia własnoręcznego podpisu  w odpowiedniej rubryce w godzinach 10.00 – 10.30 (patrz pkt. 5 Regulaminu)
Każdy uczestnik Turnieju musi mieć założone konto na play.fiba3x3.com
 

PUNKT 5 Z REGULAMINU:
(...)
5. ZASADY REJESTRACJI I UCZESTNICTWA
- Do turniejów kwalifikacyjnych może zgłosić się każdy zespół, którego zawodnicy mają już utworzone konta na platformie https://play.fiba3x3.com/;
- Rejestracji w systemie można dokonać w oparciu o stosowny formularz dostępny na w/w stronie;
- Zgłoszeń do konkretnych turniejów należy dokonywać do piątku do godz. 23.59 poprzedzającej dany turniej kwalifikacyjny;
- Do turniejów mogą zgłaszać się zespoły z innych krajów, jednakże prawo reprezentowania Polski w turnieju FIBA 3x3 World Masters będzie miał najlepszy polski zespół. Jako „polski zespół” organizator traktuje drużynę, w której składzie znajduje się co najmniej 3 zawodników posiadających polskie obywatelstwo;
- Weryfikacja zgłoszeń będzie każdorazowo odbywać się przed wszystkimi turniejami w biurze zawodów turnieju;
- Podczas weryfikacji każdy uczestnik będzie miał obowiązek okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem;
- Ostatecznym potwierdzeniem pomyślnego zakończenia procesu weryfikacji będzie uiszczenie w biurze zawodów przez zespół opłaty 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych), dzięki której otrzyma on komplet okolicznościowych koszulek oraz vouchery na posiłki, a także napoje;
- Opłatę w imieniu całego zespołu wnosi jej kapitan podczas weryfikacji zgłoszeń;
- Zwycięskie zespoły oraz te, które nie uzyskają awansu z danego turnieju kwalifikacyjnego mają prawo do ponownego zgłoszenia się do kolejnych turniejów kwalifikacyjnych, z zastosowaniem wszystkich powyższych procedur dotyczących zgłoszenia poprzez https://play.fiba3x3.com/;
- Zespół który uzyska awans do turnieju finałowego i zgłosi się do następnych turniejów kwalifikacyjnych, w przypadku kiedy zwycięży w kolejnych turniejach, to awans do turnieju finałowego uzyskuje za wygraną ze swojego pierwszego turnieju kwalifikacyjnego;
- W przypadku wygranej w kategorii OPEN przez zespół U18, awans z całego touru do turnieju FIBA 3x3 World Tour Masters w Pradze, uzyska zespół z kolejnego miejsca, w którego skład wchodzą tylko i wyłącznie pełnoletni zawodnicy;
- Zespół zgłasza skład w liczbie 3/trzech/ lub 4 /czterech/ zawodników;
- Zawodnik może być zgłoszony do więcej niż jednej kategorii rozgrywek; - Zawodnicy których zespół jest zgłoszony do rozgrywek w cyklu U18 oraz U23, mają prawo do zgłoszenia tego samego zespołu w rozgrywkach OPEN w ramach tego samego turnieju;
- Opłata za zgłoszenie zespołu U18 lub U23 do cyklu OPEN w ramach tego samego turnieju będzie wynosiła 100% opłaty podstawowej;
- W trakcie kolejnych turniejów kwalifikacyjnych i turnieju finałowego zespół może dokonać co najwyżej 2 zmian w składzie;
- Zawodnik występujący w zespole, który to zespół uzyskał awans do turnieju finałowego, nie ma prawa zgłoszenia do innego zespołu w kolejnych turniejach;
- Nie zezwala się na udział drużyn mieszanych (np. 2 kobiety i 2 mężczyzn);
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nazwy zespołu uczestniczącego w rozgrywkach, w przypadku kiedy nazwa zespołu jest obraźliwa;
- Organizator zastrzega sobie prawo do ponownej weryfikacji uczestników w trakcie trwania turnieju na podstawie ich dowodów tożsamości;
- Dana kategoria rozgrywek zostanie rozegrana tylko w przypadku, kiedy do turnieju zgłoszą się minimum 4 zespoły;
- Wyrażamy zgodę, bez zobowiązań i kompensaty, na publikację, pokazywanie i wykorzystywanie do celów marketingowych w zależności od wyboru: zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, głosu i danych biograficznych w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na całym świecie. Materiały te będą wykorzystywane wyłącznie za zgodą PZKosz.
(...)


Więcej informacji na stronie www.pzkosz.pl