Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Ostrów Mazowiecka Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Ostrów Mazowiecka

CENNIKI

Czcionka:

Cennik usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Ostrowi Mazowieckiej

 

 1. Ceny biletów uprawniających do korzystania z basenu wraz z atrakcjami

Lp

Rodzaj biletu wstępu za świadczone usługi

Cena biletu brutto w złotych pobierana od jednej osoby w godzinach

600-800

800-1600

1600-2200

Za pierwszą godzinę

Za każdą minutę powyżej godziny

Za pierwszą godzinę

Za każdą minutę powyżej godziny

Za pierwszą godzinę

Za każdą minutę powyżej godziny

Dni powszednie

1.

Normalny

6,00

0,10

7,80

0,13

10,20

0,17

2.

Ulgowy*

4,80

0,08

6,00

0,10

6,60

0,11

3.

Ulgowy**

3,60

0,06

4,80

0,08

5,40

0,09

4.

Rodzic + dziecko do lat 18

8,40

0,14

12,60

0,21

14,40

0,23

Soboty, niedziele i święta

1.

Normalny

6,60

0,11

8,40

0,14

10,80

0,18

2.

Ulgowy*

4,80

0,08

6,60

0,11

7,20

0,12

3.

Ulgowy**

3,60

0,06

5,40

0,09

6,00

0,10

4.

Rodzic + dziecko do lat 18

9,00

0,15

13,80

0,23

15,60

0,26

Bilety rodzinne cena brutto***

Dni powszednie

Bilet rodzinny - limit dwie godziny

36 zł

Za każde 5 minut powyżej 2 godzin - 1,5 zł

Soboty, niedziele i święta

Bilet rodzinny – limit dwie godziny

48 zł

Za każde 5 minut powyżej 2 godzin - 2 zł

*Bilet ulgowy dotyczy dzieci, młodzieży uczącej się i studentów do 25 roku życia za okazaniem legitymacji,

**Bilet ulgowy dotyczy osób niepełnosprawnych, emerytów i rencistów za okazaniem legitymacji.

*** Bilet rodzinnyjest to opłata za wejście maksymalnie 5 osób, w tym nie więcej niż 2 osoby dorosłe (rodzice, opiekunowie).

Opłata za korzystanie z sauny przy pływalni przy ul. Trębickiego od godziny 1700 do 213 0 wg obowiązującej stawki basenowej.

Możliwa rezerwacja sauny w godzinach wcześniejszych w cenie 24 zł za 30 minut , pobyt poza sauną wg obowiązującej stawki basenowej.

Ceny brutto biletów za korzystanie z sauny przy ul. Warchalskiego za 1 godzinę (konieczna wcześniejsza rezerwacja):

 1. sauna dla 2 osób – 20 zł,

 2. sauna dla 3-4 osób – 30 zł,

 3. sauna dla 5-6 osób – 40 zł.

 1. Ceny za wynajem basenu za 60 minut w celu organizacji zajęć

Lp

Rodzaj świadczone usługi

Ceny brutto w złotych za rezerwację basenu za 60 minut / zł

Wynajem dużej niecki basenowej– opłata za jedną godzinę plus opłata za bilet

1.

Rezerwacja 1 toru basenu dla maksymalnie 10 osób

80,00

2.

Wynajem całego basenu dużego dla maksymalnie 96 osób

300,00

Cena brutto za rezerwację małej niecki basenowej i brodzika– opłata za jedną godzinę plus opłata za bilet

3.

Wynajem małej niecki basenowej i brodzika dla maksymalnie 10 osób

80,00

Wypożyczenie sprzętu do prowadzenia zajęć

4.

Wypożyczenie sprzętu do prowadzenia zajęć

10,00

5.

Opłata za zgubiony pasek

30,00

 

*W okresie od września do czerwca w dni powszednie w godzinach od 800-1600 basen zarezerwowany jest dla szkół.

Rezerwacja torów następuje z wyprzedzeniem 7 dni kalendarzowych, natomiast rezygnacja z wynajęcia torów bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez osobę rezerwującą jest możliwa z wyprzedzaniem 5 dni przed terminem na jaki została dokonana rezerwacja. Osoba rezerwująca tor która dokona rezygnacji w okresie 2 - 5 dni przed datą na jaką zostały zarezerwowane tory ponosi 2/3 kosztów ceny wynajmu. Natomiast poniżej 2 dni ponosi 100 % ceny wynajmu torów.

 1. MOSiR zastrzega sobie prawo odwołania wynajmu torów na 5 dni przed datą na jaką została dokonana rezerwacja.

 2. W przypadku awarii, MOSiR po uzgodnieniu umożliwi skorzystanie z torów w innym terminie.

 3. Rezerwacja torów jest możliwa wyłącznie w przypadku prowadzenia zajęć z grupą zorganizowaną. Można wynająć maksymalnie dwa tory. Dla klientów indywidualnych nie przewiduje się rezerwacji torów.

 4. W cenie rezerwacji i wynajęcia toru - torów basenu sportowego nie ma możliwości korzystania z części rekreacyjnej pływalni tj. basen rekreacyjny, masaże karku, wanny jacuzzi, zjeżdżalni, sauny.

 5. Wszelkiego rodzaju organizacje (np. kluby sportowe, stowarzyszenia) i zakłady pracy mogą ubiegać się o korzystanie z obiektów na dogodniejszych warunkach określanych w umowie bądź porozumieniu.

 6. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe lub związane z prowadzonymi na wynajętych torach zajęciami zarówno wobec Ośrodka jak i wobec osób trzecich, w szczególności wobec osób uczestniczących w zajęciach.

   

 1. Ceny karnetów uprawniających do korzystania z basenu wraz z atrakcjami i sauną z dodatkową 15 procentową ulgą dotyczącą biletów normalnych na basen

Lp.

Opłata brutto za karnet / zł

Okres ważności

1.

Karnet - 60,00

do 2 miesięcy

2.

Karnet - 130,00

do 4 miesięcy

3.

Karnet - 200,00

do 6 miesięcy

 

Zasady korzystania z karnetów

 1. 15 procentowa ulga liczona jest od ceny biletu normalnego obowiązującego w określonych godzinach wejścia na basen.

 2. Karnet można wielokrotnie doładowywać.

 3. Karnet zakupiony po raz pierwszy wymaga uiszczenia opłaty bezzwrotnej w wysokości 5 zł.

 4. Po dokonaniu rezerwacji karnet może służyć również na korzystanie z usług kręgielni (bez 15% ulgi).

 5. Ważność karnetu w zależności od rodzaju liczona jest od 2 do 6 miesięcy od ostatniego doładowania, pozostała na karnecie kwota może być wykorzystana po doładowaniu karnetu.

 6. Karnety, których nie doładowano przez okres 12 miesięcy od utraty ważności zostają automatycznie anulowane.

 7. Występują trzy rodzaje karnetów:

1) na okaziciela,

2) miesięczne imienne karnety instruktorskie dla instruktorów korzystających z basenu dla prowadzenia nauki pływania w cenie 300 bruttobez limitu czasowego,

3) dwumiesięczne imienne karnety instruktorskie dla instruktorów korzystających z basenu dla prowadzenia nauki pływania w cenie 120 zł brutto rozliczane godzinowo (6 zł za godzinę).

Instruktor prowadzący zajęcia na obiektach MOSiR, który chce skorzystać z karnetu instruktorskiego, powinien złożyć wniosek do Dyrektora wraz z kserokopią uprawnień do prowadzenia zajęć (trener, instruktor) oraz kserokopią dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej. Zgodę na prowadzenie zajęć na obiektach MOSiR prowadzący otrzymuje na piśmie. Instruktor zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych jak również zarządzeń Dyrektora MOSiR i wewnętrznych regulaminów oraz podporządkowuje się poleceniom wydawanym przez pracowników MOSiR odpowiedzialnych za dany obszar obiektu.

 1. Ustala się cenę brutto biletu wejściowego ulgowego na basen dla grup zorganizowanych przez samorządowe jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe po złożeniu oświadczenia o formie działalności jednostki5,40 zł/ godz.

 2. W przypadku instytucji charytatywnych, rodzinnych domów dziecka, domów dziecka, ośrodków pomocy społecznej, które funkcjonują na terenie miasta Ostrów Mazowiecka istnieje możliwość po wcześniejszym uzgodnieniu korzystania przez grupę zorganizowaną w cenie 4,80 za godz. /osoba0,08 za kolejną minutę. Wejście tych grup następuję w najmniej newralgicznych godzinach dla Ośrodka po wcześniejszej rezerwacji.

 3. W przypadku prowadzenia grupowej nauki pływania (powyżej 5 osób) należy po uprzedniej rezerwacji dokonać wynajmu toru lub małej niecki basenowej.

   

IV. Ceny zajęć aqua aerobic

Lp.

Cena brutto / zł

Ilość wejść

Koszt jednych zajęć brutto / zł

Bilet jednorazowy

1.

20

1

20

Karnety miesięczne

2.

60

4

15

V. Ceny zajęć nauki pływania dla dzieci i młodzieży*

 1. Zajęcia nauki pływania

Lp.

Cena brutto / zł

Ilość godzin lekcyjnych

Ilość osób

Koszt jednej godziny zajęć brutto / zł

Karnety dla dzieci i młodzieży

100

10

x

10

*Kurs grupowy dla dzieci i młodzieży w grupach 6-9 lat oraz 10-12 lat. W cenę wliczona jest cena biletu wejściowego (grupa minimum 5 osób).

 1. Ceny karnetu nauki pływania „Wodne Przedszkole” oraz zajęć niepełnosprawnych*

Lp.

Cena brutto / zł

Ilość zajęć 30 minutowych

Ilość osób

Koszt jednych zajęć brutto / zł

Nauka indywidualna

1.

300

10

1

30

2.

150

5

1

30

*Grupowy kurs dla dzieci o 1 roku do 4 lat. Grupa minimum 4 osoby.

W cenę wliczony jest bilet wejściowy dla jednego dziecka i jednego dorosłego opiekuna.

 

VI. Ceny biletów za korzystanie z kręgielni, bilardu, air hokeja i piłkarzyków, ścianki wspinaczkowej

1. Ceny biletów za korzystanie z kręgielni

Lp.

Rodzaj biletu wstępu za świadczone usługi

Cena biletu brutto w złotych za 1 tor

800-1600

1600-2200

Dni powszednie

1.

Bilet wstępu na kręgielnię na godzinę

25

30

2.

Bilet wstępu na kręgielnię na pół godziny

12,50

15

3.

Wypożyczenie obuwia

2,50

2,50

Soboty, niedziele i święta

4.

Bilet wstępu na kręgielnię na godzinę

40

40

5.

Bilet wstępu na kręgielnię na pół godziny

20

20

6.

Wypożyczenie obuwia

2,50

2,50

 

Na 1 torze w grze może uczestniczyć maksymalnie 8 osób.

Wypożyczenie obuwia przez osoby uczestniczące w grze jest obowiązkowe.

2. Ceny biletów za korzystanie z bilardu, air hokeja i piłkarzyków, ścianki wspinaczkowej

Opłata za 1 żeton umożliwiający korzystanie z air hokeja i piłkarzyków w wysokości - 2,50 zł.

Opłata za 1 godzinę korzystania z bilardu w wysokości 15 zł brutto.

Cena brutto za korzystanie ze ścianki wspinaczkowej dla 2 osób 18 zł / 1 godzina. Konieczna wcześniejsza rezerwacja.


VII. Ceny biletów wstępu na korty, na boisko do piłki plażowej oraz tenisa stołowego

Lp

Rodzaj biletu wstępu za świadczone usługi

Cena biletu lub karnetu brutto w złotych za 1 godzina/zł

1200-1600

1600-2000

Dni powszednie soboty, niedziele i święta

1.

Bilet wstępu tenis ziemny

12

16

2.

Bilet wstępu tenis stołowy

10

10

3.

Wypożyczenie rakiety

5

5

4.

Bilet za udostępnienie boiska do piłki plażowej

10,80 zł

5.

Karnet 2 miesięczny na tenis ziemny (10 godzin)

120

 

VIII. Ceny zajęć z oferty fitness (joga, step, zumba, pilates, aerobic, itp.)*

Lp.

Cena brutto / zł

Ilość zajęć

Koszt jednych zajęć brutto / zł

Bilet jednorazowy

1.

12

1

12

Karnety miesięczne

2.

35

5

7

3.

54

9

6

4.

99

18

5,50

* Zajęcia pokazowe/promocyjnebezpłatne.

IX. Nauka gry w szachy - oferta dla dzieci i młodzieżykarnet miesięczny 20 (zajęcia raz w tygodniu).

 

X. Ceny wynajmu pokoi noclegowych za 1 dobę *

Lp.

Rodzaj pokoi

Liczba

Kwota brutto/zł

1.

Pokoje 1 osobowe

1

60

2.

Pokoje 2 osobowe

1

100

3.

Pokoje 3 osobowe

1

120

4.

Za dobę od 1 miejsca noclegowego (pokoje z dostawką)

-

40

* Przy korzystaniu z pokoi noclegowych przez okres przekraczający 7 dni obowiązuje cena 40 zł brutto za osobę.

XI. Ceny wynajmu hali sportowej i poszczególnych pomieszczeń przy ul. Trębickiego oraz hali sportowej, sali ciężarowni, stadionu i małej sali dydaktycznej przy ul. Warchalskiego

 1. Ceny wynajmu obiektów przy ul. Trębickiego

Lp.

Rodzaj pomieszczeń

Kwota brutto za 1 godzinę / zł

1

Cała hala sportowa (zajęcia, imprezy sportowe)

120,00

2

Cała hala sportowa (zajęcia , imprezy pozasportowe)

250,00

3

1/3 hali

40,00

4

2/3 hali

80,00

5

Sala sportów walki

50,00

6

Sala fitness bez sprzętu

50,00

7.

Sala fitness ze sprzętem

60,00

8.

Mała sala fitness

40,00

9.

Sala szkoleniowa

60,00

10.

Sala dydaktyczna*

12,50

11.

Pomieszczenie do masażu bez sprzętu/ze sprzętem**

15,00/20,00

*Istnieje możliwość wynajęcia sali na okres miesiąca w cenie 500zł brutto.

** Istnieje możliwość wynajęcia pomieszczenia do masażu na okres miesiąca w cenie 600zł brutto bez sprzętu i w cenie 700zł brutto ze sprzętem.

 1. Ceny wynajmu obiektów przy ul. Warchalskiego

Lp.

Rodzaj pomieszczeń

Kwota brutto za 1 godzinę/ zł

1.

Cała hala sportowa (zajęcia, imprezy sportowe)

80,00

2.

Cała hala sportowa (zajęcia , imprezy pozasportowe)

200,00

3.

1/3 hali

30,00

4.

2/3 hali

50,00

5.

Sala ciężarowni

50,00

6.

Mała sala dydaktyczna*

12,50

7.

Stadion

300

*Istnieje możliwość wynajęcia sali na okres miesiąca w cenie 500zł brutto.

 

XII. Opłaty wpisowego oraz biletów wstępu na organizowane imprezy sportowe i rekreacyjne

Lp.

Nazwa imprezy

Kwota brutto wpisowego na organizowaną imprezę / zł

1.

Amatorska Liga Piłki Nożnej

250,00

2.

Amatorska Liga Piłki Siatkowej

150,00

3.

Liga Bowlingowa

200,00

4.

Turniej Tenisa

15,00

 

XIII. Opłaty za wynajem powierzchni reklamowej na obiektach ośrodka 10zł za m2 miesięcznie

 1. Na wniosek stowarzyszenia działającego na terenie miasta Ostrów Mazowiecka w ramach porozumienia z Ośrodkiem usługa jest bezpłatna, ale z ograniczeniem do 6 m2 powierzchni na każdą reklamę oraz maksymalnie dwóch reklam danego podmiotu. Przy wynajmie większej powierzchni obowiązuje 50% ceny.

 2. Dla obliczenia powierzchni reklamy o nieregularnym kształcie przyjmuje się możliwie najmniejszą powierzchnię prostokąta, w którym zmieści się reklama.